Okelele Rd., Oloje, Ilorin, Kwara, 240272, Postal code

Okelele Rd., Oloje, Ilorin, Kwara, 240272, Postal code

Okelele Rd. Postal Code 

240272 

Area Name: Area: Oloje
Town: Ilorin
Street: Okelele Rd.
State: Kwara State
Country: Nigeria
 Zip Code: 240272

This is the zip code and postal code of Okelele Rd. Oloje in Ilorin, Kwara state.